top of page
3D Modellering og Plantegninger

Vi kan nå bistå i å lage 3D modeller og målsatte plan/snitt tegninger ut ifra scannede bygg og situasjoner. Vi kan levere ut filer i hovedsak på IFC, PDF og pln. format, men også rvt. hvis det skulle være ønskelig.

Disse modellene kan bli brukt som et underlag for arkitekter under prosjektering og for visualisering av ønskede områder mm.

Ved bestilling av modellering eller visualiserings tjenester er det viktig at det blir spesifisert detaljnivå på jobben, og begrensninger da dette vil kunne påvirke arbeidsmengden.

bottom of page