top of page
Drone

Ved hjelp av kopteret (UAV) kan vi fly over store områder og utarbeide en 3D modell og orthofoto (måleriktig bilde i koordinatsystem). Dette er svært tidssparende da det ikke er behov for tradisjonell innmåling. Ved etterbehandling kan vi få et målepunkt pr. 1Cm.

Vi kan utføre overflyvninger av store anleggsplasser og dokumentere ledninger før de blir dekket til eller volumberegning av masseforflytninger.

 

Orthofoto kan ha en oppløsning ned mot 5mm pr. pixel med lav flyhøyde for høy presisjon av f.eks jernbanelinjer, veier, kantstein, grøntområder mm. Ved mindre krav til presisjon (+/- 5Cm) kan vi legge inn en større flyhøyde.

 

Asker Oppmåling AS har utarbeidet en 3D modell som vår leverandør har benyttet i en demonstrasjonsvideo for kopteret.

Inspeksjon av kraftlinjer, demninger, damanlegg, bruer, plattformer, jernbane, skred, rasområder og katastrofeområde.

 

Det benyttes et Nikon D800 speilrefleks med 36 Mp. oppløsning for inspeksjonsoppdrag. Dette gjør at man får et svært godt og høyoppløselig bilde av detaljer man ikke ellers kan få ved hjelp av klatring eller ved ordinært helikopter. Vi kan planlegge flyruten i forskjellige høyder før man utfører flyvningen eller man kan fly manuelt for de områdene som er av interesse. Kopteret har en beskyttelsesramme som forhindrer propellene i å komme i kontakt med kostbare installasjoner.

 

 

Inspeksjon med RPAS (UAV) er en god måte å komme over, under og tett på f.eks kraftlinjer o.l. Ingen behov for klatring i master. Det er raskt, kostnadseffektivt og ikke minst er det ingen behov for stengning av strømførsel i ledninger.

bottom of page