top of page
FKB - NVDB

Statens vegvesen krever at alle utbedringer av riks- og fylkesveger skal dokumenteres i Nasjonal VegDatabank (NVDB). I tillegg har Statens vegvesen forpliktet seg til å levere ferdigvegsdata til FellesKartBase (FKB) som Kartverket forvalter. Data i NVDB benyttes i forvaltning, drift og vedlikehold av vegene, mens FKB-data er del av Norges offisielle kartgrunnlag.

bottom of page