top of page
Mengder / Målebrev

Vi kan utføre masseberegning for private og entreprenører som ønsker og vite hvor mange m3 løsmasser og fjell som blir tatt ut byggegropa. Masseberegning kan for eksempel brukes som et grunnlag for kontrakt eller dokumentasjon på utlastede massetyper. Ved veiprosjekter kan også de ulike massetypene beregnes/dokumenteres med stigende profil for veitraseen. 

bottom of page