top of page
Monitorering/Deformasjonsmålinger

Ved større prosjekter der det er fare for setninger, deformasjoner eller ras kan det benyttes monitorering. Instrumentene måler helautomatisk og sender informasjon tilbake til vår server. Ved evt. setninger eller deformasjoner kan det sendes alarm pr. sms eller mail.

Asker Oppmåling AS er et av de første oppmålingsforetakene som benytter denne teknologien på byggeplasser. Dette er mye benyttet i Spania, Østerrike og Tyskland.

Kunde får tilgang til prosjektet ved innlogging på vår server og kan selv se kart, grafer og rapporter utført for deformasjonsmålingene.

Vi benytter i dag dette systemet på et større anlegg i Oslo som ferdigstilles i 2018.

 

Fordeler:

 • Fortløpende måling etter ønske

 • Valgfritt antall punkter

 • Målepunkt kan plasseres høyt over bakken

 • Det kan benyttes flere instrumenter for lengre strekninger.

 • Innlogging på internett

 • Enkelt brukergrensesnitt

 • Alle data samlet på en web side.

 • Rapport etter ønske

 • Web kamera

 • Lite arbeidskrevende

 • Fast mnd. Kostnad

 

Systemet kan benyttes på:

 • Byggeprosjekter

 • Jernbane/T-Bane

 • Dammer

 • Rasområder

bottom of page