top of page
Presisjonsnivellement,setningsnivellement;

Asker Oppmåling AS kan foreta nøyaktig høydebestemmelse av objekter enten relativt i forhold til hverandre eller eksakt i henhold til offisielt høydesystem.

Asker Oppmåling AS kan også utføre setningsnivellement av hus, demninger, murer etc.

bottom of page