top of page
Terrengmoddeler

Asker Oppmåling AS kan foreta profilering av terreng og innmåling av situasjon, hus, veier, murer etc. og utarbeide grunnlag for planarbeid og f.eks. masseberegning. Innmålingene kan foretas på tradisjonell måte med landmålingsinstrument, med digital scanning eller med fotografering fra drone, (se 3d-overflatemodeller).

Det digitale resultatet er en 3D-modell, den inneholder både grunnriss og høyde.

bottom of page