top of page
Veiprosjektering

Ved mindre prosjekter kan vi prosjektere vegkorridor for søknad om ny vegtrase.

Vi kan levere: Situasjonsplan, lengdeprofil, tverrprofiler, normalprofiler med veiens oppbygging og stikningsdata.

For prosjekter med mangelfull prosjektering av vei, kan vi konstruere vegkorridor som kan benyttes av graver og stikker.

Arbeidsverktøyet vi bruker er AutoCAD Civil3D med FocusCAT veg.

VA

Innmåling og dokumentasjon av vei og VA kreves for alle prosjekter. Private boliger må dokumentere plassering av vann og avløp til kommunen. Større prosjekter må levere mer omfattende dokumentasjon av både veg og VA. Vi kan levere FKB-kart og NVDB som dokumentasjon for vei og SOSI – filer for dokumentasjon av vann og avløp.

bottom of page